Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Semináře_N

Semináře

 

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

Regulace

Controlling a finance

Finanční deriváty

ve formě:

  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.
 
Kalendář seminářů ke stažení v PDF
 
Název semináře Termín      Pozvánka     Přihláška  
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře 21. - 22. 2. 2023          PDF   Již proběhlo
CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace  9. 3. 2023 PDF Již proběhlo
Riziko změn klimatu 22. - 23. 3. 2023 PDF Přihlásit se
Green Finance a ESG rizika 18. 4. 2023 PDF Přihlásit se
Fraud management v on-line světě 26. 4. 2023 PDF Přihlásit se
Bankovní regulace v kostce 27. 4. 2023  PDF Přihlásit se
Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB 17. 5. 2023 PDF Přihlásit se
Měření environmentálních rizik ve finančních institucích  1. 6. 2023 PDF Přihlásit se
Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti 13. 6. 2023 PDF Přihlásit se
Měření emisí GHG ve finančních institucích 7. 9. 2023 PDF Přihlásit se
CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace 21. 9. 2023 PDF Přihlásit se
Operační riziko v praxi 3. - 4. 10. 2023 PDF Přihlásit se
Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM 24. 10. 2023 PDF Přihlásit se
Tržní riziko 7. - 8. 11. 2023 PDF Přihlásit se

 

 

In-house semináře

In-house semináře připravíme pro Vaši společnost na míru. Na základě Vašich požadavků vybereme téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovovaly Vašim potřebám a představám. Během in-house semináře pak budeme řešit konkrétní problematiku Vaší společnosti a úroveň semináře bude odpovídat znalostem účastníků.

Podle Vašeho přání může být in-house seminář uspořádán jak ve Vašich prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín semináře přizpůsobíme rovněž Vašim požadavkům.

V případě, že preferujete vzdělávání on-line, jsme připraveni pro Vás připravit i interaktivní webinář. 

Flexibilita ve formě dodaného semináře, volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře Vám umožní zvolit efektivní a ekonomický způsob vzdělávání Vašich zaměstnanců.