Chytře na rizika  

Jste připraveni na současný trend automatizace v treasury?

24. 6. 2021 (13:00 - 14:00)

ARM ve splupráci s Českou Asociací Treasury připravila prezentaci výsledků studie Procesní a technologické připravenosti treasury...

 

Guidelines on loan origination and monitoring

17. 6. 2021

Tento půldenní seminář Vás seznámí s finálním dokumentem – Guidelines on loan origination and monitoring (EBA/GL/2020/06), jehož cílem je..

 

Řízení kreditního rizika

9. 9. 2021

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty řízení kreditního rizika. Úvodní část se stručně věnuje způsobům jeho identifikace a měření...

 

Operační riziko v praxi

14. - 15. 9. 2021

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části bude diskutována praktická implementace...

 

Fraud Management v on-line světě

16. 9. 2021

Riziko podvodů je stále aktuální fenomén, který se díky automatizaci přenáší z fyzického do on-line světa. Seminář ...

 

Green finance a ESG rizika

22. 9. 2021

Tento seminář vás zorientuje v tom, co jsou tzv. Zelené finance a co si představit pod ESG riziky, tedy riziky Environmentálními, Sociálními a Správními. 

 

CADCalc® Market

Věděli jste, že díky svým funkcím je CADCalc® Market vhodným a užitečným nástrojem například i pro realitní fondy? 

 

Poradenství

Poradenství v oblasti řízení finančních rizik a finančního řízení. Odborný přístup k identifikaci, měření, řízení a kontroly finančních rizik pro finanční i nefinanční instituce.

 

Semináře

Poradenství v oblasti řízení finančních rizik a finančního řízení. Odborný přístup k identifikaci, měření, řízení a kontroly finančních rizik pro finanční i nefinanční instituce.

 

Software

Software pro automatizaci úloh z oblasti kreditního, tržního a operačního rizika a rizika likvidity. Vývoj specializovaného softwaru na míru z oblasti řízení financí a risk managementu.

 

Vítejte na stránkách společnosti Advanced Risk Management

 

Jsme společností, která na trhu působí již od r. 1999. Jsme přesvědčeni, že patříme mezi největší odborníky ve svém oboru. 

Systematicky se zabýváme finančním řízením, především pak řízením finančních rizik. Náš zákazník a jeho úspěšnost v této oblasti jsou klíčovými prioritami našeho zaměření.

Nabízíme jak poradenství, tak specializované semináře s našimi lektory i externisty. Vyvíjíme a pomáháme implementovat software na míru potřebám zákazníka. 

V čem jsme jedineční:

  • Děláme jen to, čemu rozumíme
  • Snažíme se vyhovět zákazníkovi ve všech jeho potřebách a požadavcích
  • Komunikujeme srozumitelným způsobem - řečí zákazníka
  • Vždy se snažíme vytvořit řešení na míru našeho zákazníka
  • Snažíme se o přenos know-how - aby zákazník chápal, co pro něj děláme
  • O zákazníka se staráme v průběhu i po ukončení zakázky stejně kvalitně, jako když mu službu prodáváme

Přesvědčte se sami, proč hledat řešení právě u nás.