Chytře na rizika  
Finalizace Baselu III – přehled v kostce

Finalizace Baselu III – přehled v kostce

Basilejský koncept obezřetnostních požadavků a jeho reforma Basel III představuje složité portfolio vzájemně provázaných dokumentů a nikoliv pouze lehké čtení před spaním. Pro ty, kteří nejsou přímo zapojeni do tohoto problému ve svém každodenním profesním životě, může jít o těžký oříšek. Proto Basilejský výbor publikoval krátký dokument, kde na 8 stranách vysvětluje hlavní cíle a součásti konceptu Basel III.

Reformy Basel III jsou odpovědí na finanční krizi roku 2008 a byly oznámeny v roce 2010. Jednotlivé součásti byly publikovány po částech (poslední z nich v prosinci 2017) a na některé součásti se dosud čeká s ohledem na jejich politickou citlivost (např. reforma svrchovaného rizika). Ti, kteří hodlají strávit studiem Basel III pouze krátký čas, naleznou příslušný dokument zde.  

29-8-2018