Chytře na rizika  
Evropské dohledové orgány k rizikům a zranitelnosti v evropském finančním systému

Evropské dohledové orgány k rizikům a zranitelnosti v evropském finančním systému

Dne 7. září Společný výbor evropských dohledových orgánů (European Supervisory Authorities, ESAs) publikoval svou pravidelnou Zprávu o rizicích a zranitelnosti ve finančním systému EU.

ESAs poukazují na hlavní rizika a zranitelnosti v EU, především:

  • prostředí nízkého růstu, nízkých výnosností a nízkých úrokových sazeb,
  • nízkou kvalitu aktiv v některých jurisdikcích a vysoké objemy nesplácených úvěrů (non-performing loans, NPLs),
  • rostoucí konkurenci ze strany nebankovního a nepojišťovacího sektoru,
  • zhoršování rentability finančních institucí (např.: „Agregovaná výnosnost vlastního kapitálu ROE ve výši 5,8 % k prvnímu čtvrtletí 2016 nepokrývá bankám ani náklady vlastního kapitálu.“) a
  • vzájemnou propojenost ve finančním systému (včetně zvýšení mezisektorových expozic, vertikální a horizontální integrace finančních společností, stejně tak jako tržní koncentrace). 

vynosnost vk.png

Mnoho těchto rizik a zranitelností přetrvává již od roku 2007, ačkoliv ESAs také zmiňují nedávná rizika jako je Brexit. Nicméně, jak poznamenávají ESAs, výsledek celoevropských stresových testů demonstruje odolnost bankovního sektoru EU jako celku díky významnému zvýšení kapitálu v posledních letech.

ESAs nepřímo doporučují, aby orgány dohledu podporovaly kroky upravující modely podnikání směrem k trvale udržitelnému příjmu zajišťujícímu, že banky zůstanou strukturálně odolné a životaschopné v dlouhodobějším horizontu. Otázkou zůstává, zda jsou takové modely podnikání bezprostředně k dispozici, nebo zda je předtím třeba některých hlubších ekonomických reforem.

25-10-2016