Chytře na rizika  
Doporučení ke krizovému řízení institucí

Doporučení ke krizovému řízení institucí

EBA uveřejnila v průběhu května několik doporučení, která se týkají krizového řízení a navazují tedy na směrnici BRRD (Directive 2014/59/EU).

Dne 26. května 2015 byla zveřejněna finální verze pokynů (guidelines) k podmínkám, podle kterých mohou příslušné orgány (orgán dohledu nebo orgán pro řešení krize) rozhodnout, že instituce selhává nebo jí selhání hrozí (failing or likely to fail). Rozhodování má být založeno na stejných kritériích a objektivních skutečnostech bez ohledu na to, který orgán ho provádí. Toto rozhodnutí patří mezi jednu z podmínek, které spouštějí další procesy při řešení krize.

Blíže viz http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-guidelines-on-triggers-for-resolution

Dne 20. května 2015 EBA zveřejnila sadu trojích pokynů k implementaci nástrojů pro řešení krize. První dvě sady pokynů popisují, jak lze interpretovat omezení na použití nástrojů vyplývající z konkurence a transparentnosti. Jde o nástroj označovaný jako „sale of business tool“ a nástroj označovaný jako „asset separation tool“. Třetí sada pokynů definuje minimální seznam nezbytných služeb, které mohou orgány pro řešení krize požadovat od instituce, která je v procesu řešení krize.

Blíže viz http://www.eba.europa.eu/-/eba-issues-guidance-on-the-implementation-of-resolution-tools

29-6-2015