Chytře na rizika  
EBA roadmap k IRB

EBA roadmap k IRB

V roce 2016 nastínila EBA harmonogram budoucího regulatorního vývoje v oblasti IRB přístupu. Cílem bylo snížit variabilitu modelů tak, aby bylo možné snadno porovnávat kapitálové požadavky napříč institucemi a obnovit důvěru v modely IRB. Celkem bylo naplánováno vytvoření 10 dokumentů. Dne 9. července letošního roku vydala EBA zprávu o pokroku v této oblasti a plánovaných dalších krocích.

Nově dochází k úpravě harmonogramu implementace změn. Změny týkající se procesu identifikace defaultu mají být implementovány do konce roku 2020 (beze změny vůči původnímu plánu), naproti tomu změny týkající se ratingových systémů mají být implementovány o 1 rok později, tedy do konce roku 2021. Dále s ohledem na konečný rámec Basel III, EBA prodloužila termín implementace změn v modelech LGD a CCF u portfolií, na které se již nebude dle Basel III vztahovat A-IRB přístup (typicky se jedná o low default portfolia), a to do konce roku 2023.

Kromě vydání finálních GL k CRM pro A-IRB přístup (předpokládaný termín je stanoven na březen 2020) EBA již neplánuje provádět revize svých pokynů k IRB přístupu a plánuje se zaměřit na monitoring modelů – zda se snižuje variabilita hodnot rizikově vážených expozic.

23-8-2019