Chytře na rizika  
EBA zkoumala potenciální porušení unijního práva praním špinavých peněz

EBA zkoumala potenciální porušení unijního práva praním špinavých peněz

V nedávných měsících čelilo Dánsko skandálu s praním špinavých peněz v estonské pobočce Danske bank, jak informovala média, např. zde nebo zde nebo zde.

Média uváděla, že významně utrpěla reputace Dánska jakožto země s jednou z nejmenších korupcí na světě a že se rovněž oslabila pozice dánského Finančního dohledového úřadu. Poslední uvedený zdroj citoval Věru Jourovou, evropskou komisařku pro spravedlnost: „Chci lépe pochopit, kde se staly hlavní chyby, zda to byla čistě chyba v zajištění náležité péče bankou samou, nebo zda šlo o nějakou chybu dohledového orgánu.“

Je podstatné, že Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) prováděl šetření tohoto případu možného porušení unijního práva estonským Úřadem pro finanční služby a dánským Finančním dohledovým úřadem a uzavřel věc 17. dubna 2019. Rada orgánů dohledů (nejvyšší orgán EBA) odmítla návrh na doporučení, že bylo porušeno unijní právo.  

13-6-2019