Chytře na rizika  
Úřední sdělení ČNB o příspěvcích do Fondu pojištění vkladů

Úřední sdělení ČNB o příspěvcích do Fondu pojištění vkladů

Dne 12. března 2019 publikovala ČNB ve Věstníku ČNB své úřední sdělení z 5. března 2019 ke způsobu výpočtu rizikových vah pro účely stanovení příspěvků do Fondu pojištění vkladů, kterým se aktualizuje úřední sdělení České národní banky č. 7/2018 Věst. ČNB a přístup ČNB k výpočtu příspěvků do Fondu pojištění vkladů.

Jak ČNB vysvětluje, pojištění vkladů v Evropské unii a stanovení příspěvků do systému pojištění vkladů se řídí směrnicí 2014/49/EU (“DGS II Directive”) o systémech pojištění vkladů, která je v ČR transponována novelou zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech s účinností od 1. 1. 2016. Kromě toho detaily výpočtu stanoví Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) v Obecných pokynech k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů.

V souladu se všemi těmito pravidly stanovuje ČNB roční výši příspěvků úvěrovým institucím a pobočkám do 31. května. Tyto povinné úvěrové instituce a pobočky uhradí příspěvek do 30. června příslušného roku ve prospěch Garančního systému finančního trhu.  

29-5-2019