Chytře na rizika  
Zpráva EBA o rizicích a příležitostech ve FinTech

Zpráva EBA o rizicích a příležitostech ve FinTech

Dne 3. července 2018 Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) publikoval Zprávu o obezřetnostních rizicích a o příležitostech vznikajících pro instituce v oblasti FinTech (finančních technologií).

EBA si uvědomuje, že rychlý vývoj FinTech může zásadně změnit rizikové profily institucí vytvářením nových rizik nebo zesilováním stávajících rizik. Proto je nyní vhodný okamžik, aby instituce revidovaly své rámce a strategie pro řízení rizik. Cílem zprávy není žádné přímé doporučení, ale pouze sdělení informací odpovědným orgánům a institucím.

Analýza potenciálních obezřetnostních rizik a příležitostí je prezentována na 7 případech použití. Ty mohou sloužit jako příklady, které lze obdobně aplikovat v jiných finančních procesech, postupech a službách. EBA zdůrazňuje, že není žádným záměrem favorizovat nebo naopak odrazovat od používání jakékoliv technologie nebo poskytovat vyčerpávající seznam možných obezřetnostních rizik a příležitostí.

Případy použití se soustřeďují např. na:

  • použití biometriky, která přináší zefektivnění procesu ověření a zlepšenou bezpečnost na jedné straně, na druhé straně zvyšuje riziko třetích stran, riziko outsourcingu ICT (informačních a komunikačních technologií), stejně jako riziko ICT bezpečnosti a riziko integrity dat;
  • techniky strojového učení a jejich aplikace označované jako úvěrový skoring, který zlepšuje kvalitu úvěrového portfolia na jedné straně, avšak může negativně ovlivnit riziko právní a riziko pochybení (conduct risk) na druhé straně, společně s reputačním rizikem v případě neoprávněného použití dat klientů;
  • poskytování automatizovaného investičního poradenství prostřednictvích online robotických poradců, kteří nabízejí rychlé a nízkonákladové služby, ale přinášejí riziko poskytovatelů – třetích stran, otázky právní nejistoty, riziko reputační a riziko pochybení a celkově zvyšují ICT rizika;
  • mobilní peněženky s použitím NFC (Near Field Communication), což umožní bezkontaktní platby, ale zvyšuje obavy z přístupu třetích stran k účtům klientů, pokud klienti používají peněženku třetí strany, ovlivňuje to aspekty rizika ICT bezpečnosti a ochrany dat;
  • používání cloudových služeb od jejich poskytovatelů, což zvyšuje riziko změny ICT, riziko outsourcingu ICT, rizika bezpečnosti dat a systémů, jakož i otázky bankovního tajemství atd.

Zpráva je součástí plánu EBA publikovaného pod názvem EBA’s FinTech Roadmap published v březnu 2018, který identifikuje priority EBA a poskytuje indikativní časový plan klíčových milníků v oblasti FinTech.  

29-8-2018