Chytře na rizika  
Sdělení Evropské komise k dokončení Bankovní unie

Sdělení Evropské komise k dokončení Bankovní unie

Dne 11. října 2017 vydala Evropská komise sdělení k dokončení Bankovní unie. Kompletní Bankovní unie společně s Unií kapitálových trhů podporují stabilní a integrovaný finanční systém v Evropské unii a zvyšují odolnost Hospodářské a měnové unie. Krize odhalily existenci nežádoucího propojení mezi národními bankovními sektory a jejich státy – tzv. zhoubnou smyčku. Bankovní unie byla vytvořena, aby přetrhla tyto vazby a zabránila tomu, že daňoví poplatníci jsou první na řadě při záchraně nezdravých bank. Komise vítá diskuze v Dánsku, Švédsku a Bulharsku o možnosti připojit se k bankovní unii. (Pozn.: Pro členské státy EU, které nemají zavedeno euro, je účast v bankovní unii dobrovolná.)

Několik klíčových prvků Bankovní unie bylo již zavedeno:

  • Single Rulebook – jednotná sada harmonizovaných obezřetnostních pravidel;
  • Single Supervisory Mechanism (SSM) – jednotný dohledový mechanizmus, kdy nejvýznamnější banky v eurozóně jsou centrálně dohlíženy Evropskou centrální bankou (ECB);
  • v případě úpadku může být situace bank řešena centrálně a podle stejných pravidel v rámci tzv. jednotného mechanismu řešení krizí (Single Resolution Mechanism, SRM), který je zaštítěn jednotným fondem pro řešení krize (Single Resolution Fund, SRF).

Avšak Jednotný evropský systém pojištění vkladů (Single European Deposit Insurance Scheme, EDIS) zůstává jedním z chybějících prvků. Všichni vkladatelé v Bankovní unii by požívali stejné úrovně ochrany.

Bankovní unii chybí také účinná společná záloha. To by zahrnovalo např. využití společného fondu v kombinaci s nástroji Evropské centrální banky pro pokrytí nedostatečné likvidity a poskytlo více času na hledání nejlepšího kupce banky ve specifické situaci. Jednou z výzev, která musí rázně pokračovat, je současný trend snižování vysoké úrovně nevýkonných úvěrů (NPLs) v některých částech bankovního sektoru. Komise bude snižovat úroveň NPL dalším uvolňováním propojení mezi bankami a jejich domovskou zemí.

Komise vydá v prosinci 2017 komplexní balíček opatření na posílení Hospodářské a měnové unie. Komise také uváží předložení legislativního návrhu na rozvoj cenných papírů zajištěných státními dluhopisy (SBBS, sovereign bond-backed securities) začátkem roku 2018. Zahrnutím státních dluhopisů z různých zemí do jednoho portfolia a potenciálně i vytvořením tranší, by tyto cenné papíry (SBBS) mohly podpořit dále diverzifikací portfolií bankovního sektoru při současném vytvoření nového zdroje vysoce kvalitního kolaterálu obzvláště vhodného pro přeshraniční finanční transakce.  

15-12-2017