Chytře na rizika  
Veřejná konzultace v EU k FinTech

Veřejná konzultace v EU k FinTech

Dne 23. března 2017 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci, která usiluje o získání názorů zainteresovaných stran, jež by napomohly dalšímu rozvoji její politiky přístupu k technologickým inovacím ve finančních službách. Finanční technologie jsou taktéž označovány jako FinTech. Od zainteresovaných stran se žádá vyplnění dotazníku, v němž je většina otázek s otevřenou odpovědí.

Podle názoru Komise mohou být finanční technologie významným faktorem rozšíření finančních služeb pro spotřebitele, investory a společnosti, mohou přinést větší výběr uživatelsky přívětivých služeb a často za nižší ceny. Kromě toho mohou nové finanční technologie pomáhat fyzickým osobám i malým a středním podnikům (SMEs), včetně nově vzniklých a rostoucích společností, zpřístupnit alternativní zdroje financování na podporu jejich peněžních toků a potřeb rizikového kapitálu. Otázky jsou proto zaměřeny na přístup k finančním službám, snižování provozních nákladů a zvyšování efektivnosti odvětví, na konkurenceschopnost trhu, problémy sdílení dat versus ochrany a bezpečnosti dat. Otázky zahrnují také názory na regulatorní a dohledový rámec, který by měl upevnit technologické inovace.

12-5-2017