Chytře na rizika  
EBA zveřejnila finální verzi technického standardu pro metodiku hodnocení IRB přístupu

EBA zveřejnila finální verzi technického standardu pro metodiku hodnocení IRB přístupu

EBA dne 21. 7. 2016 zveřejnila finální verzi technických standardů, které specifikují postup příslušných orgánů při posuzování plnění požadavků na používání IRB přístupu jednotlivými institucemi, a to včetně požadavků na odhady PD a LGD. Součástí dokumentu je i upřesnění požadavků na nezávislost validační funkce v bankách. Cílem dokumentu je sjednotit postup lokálních regulátorů při ověřování požadavků na IRB.

I když je dokument primárně určen regulátorům, je pro finanční instituce zajímavé se s ním také seznámit. Po jeho prostudování banka může lépe určit, na co se dohled zaměří při své práci, či co vše by měly obsahovat interní dokumenty.  

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-assessment-methodology-for-the-validation-of-credit-risk-models