Chytře na rizika  
Vyplatí se řídit riziko?

Vyplatí se řídit riziko?

Rizikům se nevyhne žádná firma nebo organizace. Některá mohou být až likvidační. Naštěstí se dají omezit nebo snížit jejich případné následky. 

Intuice nestačí 

Existence podnikatelských rizik si je vědoma naprostá většina firem. Mnoho z nich ale spoléhá na intuici. Z našich 15letých zkušeností jednoznačně vyplývá, že intuitivní přístup bývá nedostatečný a je nutné místo něj používat jasně nastavenou metodiku.

Součástí metodiky je jednoznačný popis osobních zodpovědností jednotlivých pracovníků a útvarů, požadované postupy pro identifikaci rizik, jejich měření a navazující kroky pro jejich řízení. Metodika je konkrétní a praktický postup vytvořený na míru pro danou firmu, který jí pomáhá vyhnout se nebezpečným situacím a šetří jí náklady, jež s sebou rizika přinášejí.  

Identifikace, měření a řízení rizik

Podnikatelská rizika mají mnoho podob a liší se podle oboru činnosti firmy. Může se jednat o rizika finanční, provozní, obchodní, projektová a další. Jedním z prvních kroků při zavádění systému řízení rizik je proto vytvoření jejich seznamu, který se nazývá katalog nebo mapa rizik. Pro každé riziko je třeba kromě jeho popisu dále odhadnout pravděpodobnost vzniku a související negativní finanční dopady. Pravidelně se také identifikují nové hrozby a u těch již popsaných se přehodnocuje jejich četnost a významnost případných následků.

Pro účely řízení rizik je vhodné rozdělit rizika do několika kategorií podle jejich závažnosti. V rámci řízení rizik jsou realizována taková opatření, která vedou ke snížení pravděpodobnosti vzniku nebo snížení následků vybraných rizik.  

Vyplatí se investice do řízení rizik?

V dnešní době je každá investice (včetně investice do zavedení systému řízení rizik) podrobena přísnému posouzení její návratnosti. Systém řízení rizik podchycuje nejenom katastrofické scénáře, ale i často se opakující rizika s menšími škodami, které mnoho firem zahrnuje do provozních nákladů. Tyto náklady je možné významným způsobem snížit díky fungujícímu systému řízení rizik.

Dobře nastavený systém řízení rizik tak poskytuje firmě vyšší míru jistoty v její činnosti a současně jí snižuje provozní náklady. Jde o dlouhodobou investici, která se jednoznačně vyplatí.