Chytře na rizika  
Budoucnost IRB přístupu

Budoucnost IRB přístupu

Pod tímto názvem zveřejnil Evropský úřad pro bankovnictví (EBA) konzultační dokument (Discussion Paper on the future of the IRB Approach). EBA sice věří, že přístup pro výpočet kapitálových požadavků pro úvěrové riziko založený na interním ratingu (IRB) prokázal svou validitu včetně vyšší rizikové citlivosti a přínosu pro řízení rizik, avšak zároveň poukazuje na velkou variabilitu a nesrovnatelnost výstupů mezi institucemi, která vyvolává určitou nedůvěru v IRB modely. EBA si proto klade za cíl zvýšit robustnost a srovnatelnost výpočtů, a tím chce obnovit důvěru v tyto modely.

Z tohoto důvodu EBA plánuje celou řadu regulatorních výstupů. Ty jsou v prvé řadě založeny na stávajících právních mandátech EBA a mají zahrnout vydávání technických standardů (technical standards) a doporučení (guidelines). Ty jsou seskupeny do čtyř tematických oblastí a zároveň časových fází – viz tabulka na str. 15 konzultačního dokumentu. Plánované změny zasáhnou prakticky všechny oblasti IRB přístupu, včetně definice selhání, rizikových faktorů PD a LGD jejich kalibrace, zacházení s expozicemi v selhání a rozsah aplikace. Tudíž se dotknou jak institucí samých, tak jejich dohledových orgánů, neboť většina těchto změn bude nejspíše podléhat schvalovací proceduře. Finalizace změn se očekává koncem roku 2018.

Dokument je ke konzultaci do 5. května 2015 a lze ho nalézt na adrese: https://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1003457
29-4-2015
Aktualizace článku 25.4.2016 Regulatorní revize IRB přístupu